مستند تولد یک رویا

مستند “تولد یك رویا “به تهیه کنندگی امیرهادی کمالی به معرفی یك صنعت از صنایع كوچك و برتر كشور می پردازد. هدف این برنامه ارئه تصویری واقعی از موفقیتهای صنعتگران ایران به مخاطبان ایرانی و فارسی زبانان مقیم خارج كشور در خصوص كالاهای ایرانی و كارآفرینان برتر می باشد.
در این برنامه جناب آقای علی سرجی ، بنیانگذار صنایع غذایی تردک در مورد نحوه تاسیس تردک و  مسیر موفقیت خود میگوید.
این برنامه 20 دقیقه ای کاری از گروه فرهنگ، ادب و هنر شبکه جهانی جام جم می باشد.